Vážení rodiče, zveřejňujeme seznam dětí přijatých do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – Véska pro rok 2017/2018. Schůzky s rodiči přijatých dětí proběhnou 26. 6. (MŠ Véska) a 27. 6. (MŠ Dolany) – přesný čas bude upřesněn. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Celkem k zápisu přišlo 46 dětí, z toho přijatých k předškolnímu vzdělávání je 32.

seznam přijatých

Mgr. Petr Pirliomov (ředitel školy)

V pátek 19. 5. se v naší škole uskutečnila besídka konaná na počest Dne maminek. Na tuto akci se děti pilně připravovaly a nachystaly si pro rodiče a hlavně maminky opravdu pěkná vystoupení. Děkujeme všem, kteří se na přípravě této akce podíleli – dětem, učitelům, vychovatelkám ve školní družině a samozřejmě maminkám, které pomohly s přípravou kostýmů.
Doufáme, že toto páteční odpoledne bylo pro všechny zúčastněné příjemným zážitkem.

Mgr. L. Olšinová

všechny fotografie najdete zde

V úterý 16. 5. 2017 se vybraní žáci 2. – 5. tříd zúčastnili krajského kola štafetového poháru v Šumperku. Opět se běžely štafety na 100 a 200 m. Do Šumperka přijelo soutěžit celkem 12 základních škol, některé se sportovním zaměřením. Žáci z naší školy se umístili na 6. místě a svůj výkon oproti závodu v okresním kole vylepšili o necelých 11 vteřin. Všem zúčastněným žákům gratulujeme k pěknému výkonu a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. K. Hánková, Mgr. A. Vyhnánková

všechny fotografie najdete zde

Přírodovědné exkurze do Litovelského Pomoraví patří na naší škole k tradičním akcím, kterých se žáci v rámci přírodopisu 2. stupně zúčastňují. V letošním roce tuto krásnou CHKO navštívila 3.5. třída 7.A a 5.5. třída 7.B. Exkurzi jsme zahájili v zajímavém areálu CEA Sluňákov a k našim aktivitám využili různé krajinné prvky a pomůcky. Naše exkurze dále pokračovala naučnou stezkou a umožnila žákům poznat rostliny typické pro lužní les. Zlatým hřebem naší exkurze byla periodická tůň, ve které se nám podařilo odlovit, určit a opět vrátit spoustu vodních bezobratlých živočichů, včetně kriticky ohroženého listonoha jarního a žábronožky sněžní.

Mgr. E. Doleželová

všechny fotografie najdete zde

V úterý 9. května 2017 jsme se vydali s žáky naší školy na odbornou exkurzi do Polska. Navštívili jsme Krakov a koncentrační tábory Osvětim (Auschwitz) a Březinka (Birkenau). Školní exkurzi jsme zahájili prohlídkou Krakova, sídla polských králů. Město nás přivítalo poněkud zimním počasím, ale malebnost města a množství historických památek nám prohlídku bohatě vynahradili. Následovala prohlídka koncentračního tábora v Osvětimi. Prohlídku jsme zahájili nejstarší částí – Auschwitz I.. Při vstupu na nás zapůsobila atmosféra celého areálu, obehnaného ostnatým drátem. ARBEIT MACHT FREI – lež, která byla napsána na bráně koncentračního tábora, byla jen začátkem všech hrůz, se kterými jsme se zde seznámili. Celé místo se skládalo z bývalých vojenských kasáren, na jejichž rozvoji se podíleli vězni sami. Co na nás zapůsobilo asi nejvíce, byly věci obětí – kufry, vlasy, boty, brýle, dětské oblečení, hygienické potřeby apod. Místem největšího utrpení byl zajisté trestný blok 11, a dále plynová komora, kterou jsme rovněž navštívili. Po skončení prohlídky jsme se přesunuli autobusem do Auschwitz II. – Birkenau – tedy do druhé části naší exkurze. Zvláštním dojmem působily koleje, po kterých přijížděly transporty z celé Evropy a které rozdělovaly tábor na dvě části – ženskou a mužskou – a které vedly až k osudným plynovým komorám, v nichž našli smrt statisíce lidí z celé Evropy. Odhaduje se, že v obou táborech bylo zavražděno až 1,1 milionu lidí – zejména Židů, dále Romů, sovětských válečných zajatců, politických vězňů a dalších. To vše ze zvůle nacistického režimu, který se tak snažil „vyčistit“ Evropu od všech, kteří nesplňovali jejich představu o „vyvolené panské rase“. Zvláště v dnešní vyhrocené době je víc než přínosné připomínkou těchto hrůz posilovat vědomí o tom, kam až mohou člověka zavést choroby zvané moc, nenávist či strach…
Mgr. L. Guňková, Mgr. P. Provaz

všechny fotografie najdete zde

 

Během školního roku v rámci hodin přírodopisu se žáci 8. ročníku seznamovali jak teoreticky tak prakticky se základy první pomoci. Aby měli ještě větší možnost si tyto dovednosti osvojit, bylo pro ně dne 24.4. nachystáno dvouhodinové školení. Školení, které vedla paní ředitelka OS ČČK MUDr. Vladyková spolu s další lektorkou výuky první pomoci, bylo velice zajímavé. Žáci nejen že si zopakovali a získali nové znalosti z oblasti první pomoci, ale též měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet, jak působí chladící sprej, jakou mají saturaci krve, jak jsou znehybněni ve vakuových dlahách nebo co zajistí izotermická fólie. Též všichni žáci obdrželi ilustrované brožury se základy první pomoci. Ještě v témže týdnu měli zájemci z 8. tříd možnost zasoutěžit si v poskytování první pomoci během školního kola soutěže Mladých zdravotníků. Pět nejšikovnějších z nich bylo následně vysláno do okresního kola této soutěže. Soutěž Hlídek mladých zdravotníků se konala 4.5. tradičně v okolí DDM v Olomouci. Hlídka ve složení J.Vrtalová, A.Krejzarová, K.Zapletalová, V.Zdařilová a D.Pokorný předvedla hezké výkony jak při ošetřování reálně namaskovaných poranění, tak v obvazové technice i při transportu zraněných a obsadila 3. místo! Soutěžícím blahopřeji, děkuji za reprezentaci školy a přeji, aby se v situacích, kdy je potřeba poskytnout první pomoc, nebáli a dokázali poraněnému pomoci!
Mgr. Eva Doleželová

všechny fotografie najdete zde

Proj. den historie školy

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky