Vážení rodiče, děkujeme všem v Vás, kteří jste přišli volit své zástupce do Školské rady. Účast byla pěkná a to 48,3 %. Odevzdáno bylo celkem 286 hlasovacích lístků. Děkuji rovněž všem rodičům, kteří se rozhodli kandidovat ve volbách, za jejich ochotu, zájem a vstřícnost. Nejvíce hlasů ve volbách získali: Jiří Foukal, Mgr. Lenka Kuriálová a Bc. Andrea Frömelová. Podrobnější výsledky najdete v příloze. Složení nové školské rady pak najdete ve zprávě volební komise.

výsledky voleb rodiče – web

zpráva volební komise

Mgr. Petr Pirliomov (ředitel školy)

Celoroční sběr papíru, který probíhá každý pátek v ranních hodinách se nám přehoupl do poslední části. V současné chvíli se mohou všichni žáci, kteří se do sběru zapojují, těšit na objednaný nový papír v podobě výkresů A3, xerografického papíru, sešitů a papírových kapesníků. Aktuální výsledky za celý rok najdete níže. Připomínáme, že třídy soutěží o sladkou odměnu v podobě dortu, která bude předána na slavnostním ukončení školního roku 2016/2017. Odměněny budou první čtyři třídy.

K zápisu do prvních tříd dorazilo (a to i v náhradním termínu) celkem 58 dětí. Z toho přijato do prvního ročníku je 47 dětí. Ostatní děti mají zažádáno o odklad nebo budou plnit povinnou školní docházku na jiné základní škole. Seznam všech přijatých najdete zde v příloze. V případě zájmu si můžete Rozhodnutí o přijetí vyzvednout v ředitelně školy a to v týdnu od 24. 4. – 28. 4. 2017. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí za oznámená. Ostatní případy budou řešeny individuálně.

seznam přijatých 2017

 

Vážení rodiče, od 18. 4. do 21. 4. 2017 (8:00 hodin) probíhají volby zástupců rodičů do Školské rady. Hlasovací lístky Vám byly zaslány po dětech. Pokud je i přesto nemáte, můžete využít formuláře zde na webových stránkách školy nebo Vám jej znovu vydá třídní učitel. Hlasovací lístky vhazujte do volební urny ve vestibulu školy nebo je můžete zaslat prostřednictvím Vašich dětí třídnímu učiteli, který je za Vás vhodí do volební schránky. Instrukce k hlasování i seznam kandidátů je uveden na hlasovacím lístku. K platnosti voleb je nutná 1/3 účast zákonných zástupců. Pokud by bylo odevzdaných lístků méně, bude se hlasování opakovat.

Hlasovací lístek – web

Děkujeme za spolupráci a věříme ve vysokou volební účast.

Mgr. P. Pirliomov

Již po druhé zavítalo ve středu 12. dubna na naši školu hudební seskupení Hudba školám. Tvoří jej trojice muzikantů – vedoucí kapely, kytarista a zpěvák Jiří A. Válek, hráč na bicí Miloš Pohl a pianista Zdeněk Dočekal. Tentokrát byl vzdělávací pořad zaměřen na ukázky z filmové hudební tvorby. Prvního koncertu od 8.30 se zúčastnili žáci I. až IV. ročníku, druhý od 9.30 byl určen pro žáky 5-tých tříd a 2. stupně. Žáci měli možnost si vyslechnout písně ze známých filmů např. z dětské seriálu Včelka Mája, z pohádky Princové jsou na draka nebo filmového muzikálu Noc na Karlštejně. Zazněly také melodie z anglického filmu Trainspotting či Let It Be od Beatles. Mladší žáci si rádi zazpívaly např. písničku Malé kotě, Statistika , Honky tonk, ti starší Severní vítr nebo Život je jen náhoda. Bylo připomenuto i jméno českého filmového a muzikálového skladatele Karla Svobody. Učinkujícím moc děkujeme za pohodový koncert a někdy příště nashledanou!

Mgr. I. Pohlová

 

Při příležitosti výročí 300 let od první zmínky o dolanském učiteli proběhl 11.dubna na naší škole projektový den s názvem Historie dolanské školy. Žáci tak měli možnost dozvědět se spoustu zajímavých informací o historii dolanského školství. Žáci prvního stupně se v uplynulém týdnu zúčasnili zajímavé exkurze v Muzeu Komenského v Přerově, kde se seznámili s historií českého školství. Toto své bádání završili výrobou plakátů, výtvarných prací na téma proměny budovy školy v Dolanech, osobnosti naší školy. Vyzkoušeli si také psaní husím brkem a učili si v dobovém oblečení. Žáci druhého stupně zpracovali témata o historii naší školy na plakátech a s výsledky svého bádání se pak navzájem seznámili v tělocvičně školy při závěrečném zhodnocení. Veškeré výstupy z projektového dne budou využity při Slavnostním setkání absolventů v měsíci září.

všechny fotografie najdete zde

Den vody 2017

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky