Vážení rodiče a žáci,jelikož se letní prázdniny blíží svému závěru a nový školní rok se pomalu hlásí o slovo, budeme Vás postupně na našich webových stránkách seznamovat s aktuálními informacemi ohledně školního roku 2016/2017. Stránky budou průběžně aktualizovány do 31. srpna 2016. Několik důležitých informací:

Slavnostní zahájení se uskuteční 5. září ve sportovním areálu obce Dolany a to od 8:00 hodin. Následně probíhají třídnické hodiny – 1. stupeň do 11:10 hodin, 2. stupeň do 12:05 hodin.

1. a 2. září 2016 je vyhlášeno ředitelské volno, provoz školní družiny je přerušen.

Školní družina začíná svůj provoz rovněž 5. září 2016 a to až po skončení vyučování od 11:10 hodin. Ranní družina není.

Mgr. Petr Pirliomov (ředitel školy)

 

V posledních červencových dnech byla dokončena výstavba nové Mateřské školy v Dolanech, která se nachází v blízkém sousedství Základní školy. Veškeré zázemí bylo přestěhováno z půdní vestavby do nové budovy a tak již nic nebrání tomu, aby byl srpnový prázdninový provoz zahájen v nové budově. V současné době tak dochází k přestavbám v bývalých prostorách mateřské školy, kde vznikne zázemí pro dvě třídy základní školy, školní družinu a novou školní knihovnu.

15. srpna 2016 tak budou děti přihlášené k prázdninovému provozu MŠ docházet již do nové budovy. Vstup je od prostranství před školou. Důležitá změna je i v telefonním čísle. Nové číslo do Mateřské školy je 608 885 951 . Pevně věříme, že se dětem bude v nových prostorách líbit a že zde najdou klidné zázemí pro předškolní vzdělávání.

Mgr. Petr Pirliomov (ředitel školy)

Zde můžete zhlédnout několik fotografií z průběhu výstavby.

všechny fotografie najdete zde

V čtvrtek 30. 6. proběhlo ve sportovním areálu obce Dolany slavnostní zakončení školního roku 2015/2016. Nejlepší žáci byli odměněni pochvalou ředitele školy s knižní odměnou a čtyři nejlepší třídy ve sběru papíru získaly krásný dort. Rozloučili jsme se také s žáky, kteří nás opouštějí a odcházejí na jiné školy. Nezbývá než popřát všem žákům a jejich rodičům krásné léto plné pěkných a příjemných zážitků.

Školní rok 2016/2017 bude zahájen 5. 9. 2016 Slavnostním zahájením v 8:00 hodin. 1. a 2. 9. 2016 je vyhlášeno ředitelské volno, provoz ŠD je z důvodu malého zájmu rodičů přerušen. Provoz Mateřské školy Dolany bude zahájen 15. srpna v nové budově.

Úřední hodiny kanceláře školy v době prázdnin - úřední hodiny v době prázdnin

všechny fotografie najdete zde

 

 

Závěr školního roku patří již tradičně dvěma akcím, které pro své žáky naši pedagogové organizují – jde o sportovní a branný den. Pro žáky II. stupně byl sportovní den připraven na pondělí – 27. června a to ve sportovním areálu obce Dolany. Žáci tak měli možnost vyzkoušet si dovednosti ve třech kolektivních soutěžích – malé kopané, ringu a indiánské košíkové. I přes zamračené počasí nikdo z přítomných nelitoval své účasti a pro ty nejlepší byly připraveny sladké odměny.

V úterý 28. června proběhl na naší škole branný den, který začal cvičným požárním poplachem. I letos nám stačil na jeho zdárné provedení jeden pokus – žáci se evakuovali z budovy ve velice pěkném čase 2 min. a 33 vteřin. Následně v doprovodu svých třídních učitelů vyrazili k fotbalovému hřišti, kde pro ně byly připraveny branné disciplíny a úkoly. Žáci I. stupně absolvovali své disciplíny formou branného pochodu a žáci II. stupně soutěžili mezi sebou v družstvech. Velké poděkování si za organizaci celého dne zaslouží nejen pedagogové, ale i žáci VIII. a IX. tříd, kteří jednotlivá stanoviště zajišťovali.

Ve středu 29. června si užili svůj sportovní den žáci I. stupně. Počasí opět přálo a rovněž i disciplíny, které si pedagogové připravili, byly zábavné, zajímavé a děti tak měly možnost rozvíjet po celé dopoledne své sportovní nadání.

všechny fotografie najdete zde

všechny fotografie zde

Dne 14. 6. 2016 navštívila všechna čtyři oddělení školní družiny Obecní knihovnu v Tovéři. Paní knihovnice děti seznámila s prostory a fungováním knihovny. Děti se dozvěděly jak si založit čtenářský průkaz a jak si vypůjčit knížky. Poté, si děti celou knihovnu mohly prohlédnout a nahlédnout do knížek různých žánrů. Nakonec si paní knihovnice pro děti připravila soutěž, ve které dětem četla úryvky z různých dětských knížek, a děti musely uhodnout, ze které knížky úryvek je. Odměna za správnou odpověď byla sladká. Kdo navíc věděl i autora knihy, získal speciální sladkou odměnu. V závěru naší návštěvy dostaly děti několik tipů na prázdninové čtení.
Tímto chceme paní knihovnici Ludmile Bačové poděkovat a budeme se těšit na příští návštěvu knihovny.

Bc. Bednaříková Veronika

všechny fotografie najdete zde

„Namaluj přírodu“ je výtvarná soutěž s přírodovědnou tématikou, kterou pořádá Středisko volného času Atlas a Bios. I v letošním roce se někteří naši žáci se svými výtvarnými pracemi do této soutěže zapojili. Téma letošního ročníku bylo Plazi a obojživelníci. Adéla Krejzarová ze 7.A ztvárnila technikou malby svět obojživelníků a plazů nad a pod vodní hladinou. K naší velké radosti získala ve své kategorii (starší žáci) za tento velkoformátový obrázek 1. místo. Adélce blahopřejeme a děkujeme za hezkou reprezentaci školy.
Mgr. Eva Doleželová

diplom_result    obrázek_result

Naše škola

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky