Již po třetí se naše škola zapojila do celorepublikového projektu 72 hodin. Cílem projektu je vytvořit a realizovat aktivity, které pomohou druhým, přírodě, či našemu okolí. Žáci naší školy tak během dnešního dne realizovali následující aktivity: úklid okolí školy, úklid lesa a okolí fotbalového hřiště, návštěva zvířecího útulku v Olomouci, výměna písku na hřištích v MŠ Dolany a MŠ Véska, návštěva seniorů v DPS Véska, výroba keramických ozdob pro seniory a realizace zábavného dopoledne pro děti z obou našich mateřských škol. Všem z nich a jejich vyučujícím patří poděkování za úspěšnou realizaci, která se snad u všech zapojených i dostavilo a to v podobě mnoha úsměvů, radosti a dobrých pocitů z vykonané práce. Cíl dnešního dne – ukázat dětem, že je dobré pomáhat ostatním a že z toho může mít člověk i dobrý pocit, tak byl splněn.

Postřehy jednotlivých vyučujících najdete zde – ohlasy – projekt 72 hodin

Video-prezentace z dopolední akce v DPS Véska –klikni zde

všechny fotografie najdete zde

Fotografie z ekologického programu pro MŠ Véska, který připravila paní učitelka Mgr. E. Doleželová s žáky VIII. A třídy najdete zde:

všechny fotografie najdete zde

V pátek 6. října začala první hodina nového výtvarného kroužku pro nejmenší děti naší školy s názvem Malá výtvarka pod vedením MgA. Jany Kloučkové Kudrnové. Patří ji veliké poděkování za to, že se rozhodla svůj volný čas věnovat práci s dětmi a umožnila tak těm nejmenším rozvíjet své výtvarné schopnosti. Veškeré aktuální informace a fotky z průběhu kroužku najdete zde – malavytvarka.blogspot.cz/.

Ve středu 4. října se pětice žáků naší školy (Adéla Kloboučková a Vojtěch Staněk z V.A a Dominik Pokorný, Lukáš Richter a Vojtěch Vysloužil z IX.B) zúčastnila branného závodu „O putovní pohár primátora města Olomouce“ na Svatém Kopečku. Využili jak znalostí z mnoha oborů, například ze zdravovědy, topografie, chování při mimořádných událostech a mnoha jiných, tak i své dobré fyzické kondice. Kromě pěkného umístění nás ještě čekala krátká prohlídka ZOO a při zpáteční cestě košík plný hub.

Mgr. P. Provaz

všechny fotografie najdete zde

V pátek 29. září měli učitelé s žáky možnost využít tento den k netradiční výuce či výletům do blízkého okolí. Žáci tak vyrazili do přírody, na exkurze či do blízkého sportovního areálu. Několik postřehů přinášíme zde:

VII. třídy – žáci VII.B a VII.C první tři hodiny strávili v škole a věnovali se třídnické práci (vztahy ve třídě, video ze školního představení k výročí 300 let dolanského školství). 4. a 5. vyučovací hodinu byli ve sportovním areálu. Hoši měli možnost zahrát si fotbal a děvčata hrála přehazovanou. Počasí bylo krásné a slunečné a tak byli všichni spokojení, že mohli pobýt na čerstvém vzduchu. (Mgr. A. Císařová – tř. učitelka VII. B)

VIII. B třída – V pátek 29. září jsme  využili krásného počasí babího léta a vyrazili do Přerova na paleontologickou exkurzi místní částí Předmostí, proslavenou nálezy osídlení z období paleolitu. Navštívili jsme i památník lovců mamutů, shlédli sbírku kosterních pozůstatků mamutů i jiných zvířat a poté vyrazili po naučné stezce až k „Mamutíku Tomovi“ – soše mamutího mláděte v životní velikosti. Kromě získání nových poznatků o dávné historii našeho regionu jsme si užili i pár příjemných kilometrů prosluněnou krajinou. (Mgr. P. Provaz – tř. učitel VIII. B)

II. B třída – V rámci celoroční motivace na téma les a lesní zvířata nás celým zářím provázelo typicky podzimní zvíře – JEŽEK. Děti se o něm dozvídaly zajímavé informace, naučily se básničky i písničky a celé téma jsme v pátek 29.9. zakončili a zkompletovali. Děti si přinesly různé obrázky, informace, říkanky a ve skupinkách se učily nejen spolupráci, ale pokoušely se toto téma zpracovat do svého prvního plakátu a následně také svou práci představit ostatním spolužákům. Děti pracovaly se zaujetím, vyzkoušely si tak jiný způsob výuky a celá práce se jim vydařila. (Mgr. K. Vylíčilová – tř. učitelka II. B)

III. třídy – V pátek 29. září se žáci třetích tříd v rámci ekologické výchovy vypravily do Dolan na exkurzi do čističky odpadních vod. Cestou přes Dolany si ukázali významné stavby, zajímavá místa a důležité orientační body v obci.
Prohlídka čističky se uskutečnila s podrobným výkladem pana Aleše Foukala, který žákům ochotně ukázal a vysvětlil, jak čistička funguje, co nepatří do odpadu a co se dál s vyčištěnou vodou děje. Všichni se vraceli do školy spokojeně a plni nových zajímavých poznatků. (Mgr. I. Sitková – tř. učitelka III. A)

všechny fotografie najdete zde

Adaptační kurz pro žáky šestých tříd proběhl letos 25. – 27. září opět v rekreačním středisku Třemešek u Oskavy. Třídy doprovázely třídní učitelky Mgr. P. Chromá /6. A/, Mgr. E. Hejtmánková /6. B/, metodička prevence Mgr. I. Pohlová a paní asistentka Bc. L. Mücková.
Po tři dny si žáci mohli užívat pobytu uprostřed nádherných lesů. Počasí zpočátku hrám v přírodě moc nepřálo, a tak jsme více věnovali turistice. Hned v pondělí se obě třídy po brzkém obědě vydaly na zříceninu hradu Rabštejn. Do cíle jsme dorazili suší, ale pak nás na dvě hodiny v místním pohostinství uvěznil hustý déšť. Cestou zpět žáci měli možnost prokázat své přírodopisné znalosti a rozpoznávali jednotlivé stromy a rostliny, soutěžili o nejrychlejšího sběrače šišek. V úterý za námi přijela na návštěvu školní psycholožka Mgr. M. Hebelková, která měla také pro žáky připravený program. Bylo nutné se rozdělit. Žáci 6-té A dopoledne absolvovali kratší pěší výlet do nedalekého Mladoňova. Žáci 6-té B zatím pracovali s paní psycholožkou. Tvořili vlastní vizitky, podrobili se krátké meditaci a zahráli si hry, při kterých byli vedeni ke vzájemné komunikaci, toleranci a spolupráci. Po obědě se třídy v činnostech vystřídaly. V závěru dne se na chvíli na obloze přece jen objevilo sluníčko a hoši si mohli zahrát fotbal a děvčata přehazovanou nebo vybíjenou. Středeční dopoledne proběhlo ve znamení úklidu a příprav k odjezdu. Zvládli jsme ale také i krátkou mykologickou exkurzi. Vyhodnocení celého pobytu proběhne v pátečních třídnických hodinách, kde paní učitelky žákům rovněž předají nachystané sladké odměny.
I když počasí tentokrát zcela nebylo podle našich představ, „adapťák“ se vydařil a děti se domů vrátily zdravé a spokojené, bohatší o nové zážitky a kamarády.
Mgr. I. Pohlová

všechny fotografie najdete zde

V sobotu 23. září si naše škola připomněla výročí 300 let od první písemné zmínky o dolanském učiteli, kterým byl J. Ondráček. V průběhu celého dne tak měli bývalí žáci, zaměstnanci školy a veřejnost možnost navštívit naši hlavní budovu a zhlédnout zajímavou výstavu, kterou jsme si k této příležitosti připravili. Byly vystaveny originály i kopie školní kroniky, celá řada fotografií (nejstarší pocházela z roku 1919), výstava učebnic nebo také historická třída, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet psaní husím brkem. Celý den proběhl ve velmi milé a přátelské atmosféře, školu navštívilo velké množství bývalých žáků – např. jeden z nejstarších žijících – pan Pospíšil, nebo vnučka A. Štěpánka paní Dana Bucáková. Někteří bývalí žáci rovněž využili tento den k uspořádání třídního srazu.

Od 16:00 hodin pak proběhl kulturní program v místní sokolovně. Po úvodních projevech ředitele školy P. Pirliomova a místostarosty J. Doležela, došlo k předání čestných ocenění bývalým ředitelům školy od roku 1990 – Mgr. K. Malíčkové (1990 – 1992), Mgr. Karlu Vackovi (1992-2002), Mgr. Evě Medkové (2004 – 2013). Pak už jeviště patřilo našim žákům, kteří si pod vedením paní učitelky Pohlové připravili pěkný hodinový kulturní pořad.

K výročí jsme rovněž připravili malou brožurku o historii dolanského školství.Pro zájemce je k zakoupení v kanceláři školy za 60 Kč.

všechny fotografie najdete zde

všechny fotografie z kulturního představení najdete zde

Prezentaci z fotografií najdete zde

brožura – historie dolanské školy

 

Kultur. př. – 300 let školy

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky