Ještě stále můžete přihlašovat děti do následujících kroužků – Kroužek Angličtiny, Věda hrou pro děti, Čtenářský kroužek, Taneční kroužek. Své děti přihlašujte prosím u vedoucích kroužků – více info na letácích.

vědec.kr.čt.klubtanceAJ

Poslední možnost jak se zúčastnit soutěže logická olympiáda je zítra. Proveďte prosím registraci na tomto odkazu:  www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/  Nezapomeňte si správně poznačit přístupový e-mail a heslo. Bez něj nebude možné se přihlásit k řešení školního kola. To proběhne pro žáky I.stupně – 7. října a pro žáky II. stupně – 13. října 2016.

lo

V dnešních dopoledních hodinách proběhla úřední kolaudace přestavby bývalých prostor Mateřské školy Dolany (půdní vestavba staré budovy). V těchto prostorách byly vytvořeny dvě kmenové třídy s prostorem pro školní družinu, zázemí pro novou školní knihovnu a kabinet pro pedagogy. S druhou budovou je propojen tento prostor průchodem do 2. patra.  Je zde umístěna i šatna pro žáky I. tříd a pro děti, kteří docházejí do ranní družiny. Zbývá ještě přestěhovat nábytek a zútulnit nové prostory tak, aby se v nich žáci mohli začít vyučovat a v ranních a odpoledních hodinách zde mohla fungovat školní družina.

Provoz v zrekonstruované části budovy bude zahájen 10. října 2016. Slavnostní otevření proběhne s největší pravděpodobností v týdnu následujícím. Přesný termín a čas bude upřesněn. 

Adaptační kurz tříd 6. A, B a C se v letošním školním roce uskutečnil od 19. do 21. září. Proběhl v rekreačním areálu Třemešek u Oskavy, v nádherné prostředí, jež je ze všech stran obklopeno lesy. Kurzu se zúčastnili všichni žáci šestých tříd. Žáky doprovázely jejich třídní učitelky – paní uč. M. Gazdíková, A. Císařová a I. Pohlová. O celodenní program se starali pan školník J. Látal a paní uč. A. Vyhnánková, která zároveň byla i zdravotníkem kurzu.
Pro děti byl připraven pestrý program v podobě dvoudenní etapové hry, která se skládala ze šesti různých soutěží. Žáci si zahráli číslovanou, šiškovanou, soutěžili v střeleckém pětiboji a lízátkovém závodě. Také měli možnost projevit své stavitelské nadání a postavit si chýši z přírodních materiálů. V průběhu etapové hry byli rozděleni do deseti družstev nezávisle na svých třídách. A tak měli možnost se blíže poznat a seznámit se svými novými spolužáky z ostatních tříd. V závěru kurzu pak proběhlo vyhodnocení etapové hry a nejlepší tři družstva byla oceněna diplomy a sladkými odměnami. V úterý po obědě všechna družstva vyrazila na turistický výlet na Rabštejn. Dvanácti kilometrovou trasu skoro všichni úspěšně překonali. Většina žáků měla dost sil a nezalekla se ani výstupu na hradní zříceninu.
Během celého pobytu nám přálo i počasí, zvláště výlet byl slunečný. Všichni se zpět domů vrátili zdrávi, mnozí unaveni, ale jistě spokojeni sami sebou a obohaceni o spoustu zážitků a nové kamarády.
I. Pohlová, M. Gazdíková

všechny fotografie najdete zde

V pátek 16. 9. 2016 si žáci 2. – 4. tříd i jejich učitelé užili příjemné a užitečně strávené dopoledne v přírodě. Ráno jsme vyrazili lesem z Dolan na Svatý Kopeček. Na paloučku nedaleko zoologické zahrady si pracovníci Lesů ČR pro žáky připravili program. Žáci dostali list, na který sbírali razítka za každé splněné stanoviště. Poznávali dřeviny i léčivé byliny, stopy lesních zvířat, ryby našich vod, houby a škůdce. Vyzkoušeli si pořezat dřevo pilou, hledali zvířata dalekohledem, poznávali vycpaná zvířata, růžky a paroží. Pan včelař nám zodpověděl všechny dotazy o včelách, děti si pochutnaly na medu, a dokonce na medové žvýkačce z medu a plástve. Velkou radost nám udělala i živá kuna jménem Max, kterou jsme mohli hladit, chovat i krmit. A také vydra, která vypadala v lesním prostředí poněkud netypicky. Dozvěděli jsme se spoustu informací o dravcích ze záchytného střediska v Hluku. Puštíka, výra velkého a sovu pálenou jsme si mohli podržet na rukavici.
Nasbíraná razítka žáci vyměnili za pexeso zvířátek, a nakonec si mohli opéct přinesený buřtík. Nadšení jsme kolem poledne opouštěli palouček a lesem jsme došli zpět do školy.
Všichni moc děkujeme zaměstnancům Lesů ČR i pracovníkům ze záchranné stanice v Hluku, kteří pro nás program připravili.
Mgr. Klára Hánková

všechny fotografie najdete zde

Vážení rodiče, vzhledem k problémům doprovázejícím odjezd žáků od školy do Bělkovic-Lašťan v 13: 24 hod. autobusovým spojem, se podařilo vyjednat s představiteli KIDSOK jisté řešení, které by mělo tuto situaci zlepšit. Od 19. 9. dojde k posílení spoje a to tak, že stávající autobus, který jede z Olomouce pouze do Dolan a staví u školy v 13:12 hod. bude pokračovat až do Bělkovic-Lašťan. Žáci, kteří tak nechodí na oběd nebo končí v 12:05 hodin mohou tohoto spoje využít. Ostatní se po obědě dopraví stávající linkou v 13:24 hodin. Zvažujeme ještě, že žáci VI. a VII.tříd, kteří chodí na oběd, budou v některých dnech končit s vyučováním o pět minut dříve, aby i oni mohli využít tohoto nového spoje. O podrobnostech Vás budou informovat třídní učitelé na třídních schůzkách, popřípadě na Vaše dotazy mohu odpověď na společné schůzi SRPŠ. Doufám, že toto řešení bude pro odjezd žáků dostačující.

Žáci z Bělkovic-Lašťan tak mohou po skončení vyučování v 13:00 hod. využít od 19. 9. 2016 následující spoje:

13:12 – odjezd ze zastávky Dolany, škola do Bělkovic – Lašťan

13:24 – odjezd ze zastávky Dolany, škola do Bělkovic-Lašťan

14:09 – odjezd ze zastávky Dolany, škola do Bělkovic – Lašťan

Za řešení celé situace bych chtěl poděkovat panu Ing. Milanu Vitáskovi z odboru dopravy a dopravních systémů Olomouckého kraje. V příloze najdete jeho vyjádření a nové jízdní řády platné od 19. září 2016.

vyjadreni-ing-vitaska   lv_0890700  lv_0890701

Mgr. Petr Pirliomov (ředitel školy)

Naše škola

Schránka důvěry

Pošlete nám vzkaz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Rubriky